کربن فعال یا کربن اکتیو نوعی گرافیت خام است که از نیروهای جاذب فیزیکی با بالاترین حجم تخلخل جذب کننده است. کربن فعال از پوست نارگیل، چوب، پوست گردو، پوست بادام و پسته تهیه می‌شود. اشکال کربن فعال اشکال کربن فعال یا کربن اکتیو به سه شکل تقسیم می‌شود: کربن اکتیو گرانولی...