روشویی‌ها اصلی‌ترین تجهیزات داخل هر سرویس بهداشتی هستند، به طوری که بعد از ساخت هر ساختمانی یکی از اصلی‌ترین وسایلی که حتما باید تهیه شود روشویی‌ها می‌باشند. در روشویی‌ها عمل شستن دست و صورت انجام می‌گیرد بخاطر همین آنها را روشویی یعنی محلی برای شستن دست و صورت...