بر خلاف نکاح که از انواع عقد است و باید طرفین به توافق برسند، طلاق از نوع عقد است و فقط رضایت مرد کافی است. طبق ماده 1133 قانون مدنی، طلاق در صلاحیت مرد است و زن را فقط در شرایط بسیار خاص می‌تواند توسط قاضی طلاق دهد. طلاق یک موضوع حقوقی است و هر مردی می‌‎تواند زن...