جمع آوری شده توسط پارسا احمدی ۲۰۲۱سال‌ها پیش، مواد آهنی نادر بودند و تنها به‌عنوان بقایای شهاب‌سنگ یافت می‌شدند. از آهن و آلیاژهای آن فقط برای لوازم جانبی مانند اقلام فرهنگی یا جواهرات استفاده می‌شد. با شروع فرآیندهای متالورژی، ابتدا برای فرآوری مفرغ، آهن و آلیاژهای...