برای صاحبان مشاغلی که در یک دفتر مستقر هستند، توصیه می‌شود صندلی‌هایی را خریداری کنند که با ارگونومی صحیح تنظیم شده‌اند تا از کمردرد و سایر مشکلات سلامتی کارکنان شما جلوگیری کنند. پزشکان و فیزیوتراپ‌ها هشدار می‌دهند که افراد ممکن است به دلیل نشستن طولانی مدت روی یک...