unknown 2

unknown 2

محدود کردن دسترسی عامه مردم به اینترنت که ما از آن با نام فیلترینگ اینترنت یاد می‌کنیم، به سرعت زیادی در حال شیوع است. تمامی این محدودیت‌ها توسط دولت‌ها در سرتاسر جهان به خاطر منافع سیاسی خود انجام می‌شود. این روش، در چند سال اخیر به یکی از آسان‌ترین انتخاب‌های دولت‌ها برای سرکوب معترضین به […]

زنان ایرانی همیشه در جنبش‌های ملی و جهانی حضور فعالی داشته‌اند، اما این بار آن‌ها رهبران یک اعتراض مردمی هستند. زن، زندگی، آزادی، شعاری که از آخرین روزهای شهریور ماه 1401 در تمام نقاط ایران و جهان طنین‌انداز شده و عامل اتحاد زن و مرد، پیر و جوان و نوجوان، فارس و ترک و کرد […]

به گفته محمدرضا شجریان، هنرمند باید از هنر خود برای اعتراض استفاده کند و اگر اینگونه نباشد، فرد اصلاً هنرمند نیست! هنر از دل هنرمند برمی‌خیزد و بر دل جامعه می‌نشیند و این یعنی تاثیرگذاری این افراد گاهی حتی بیشتر از سیاست‌مدارها با نام‌های بزرگ است. رپ نیز به عنوان یکی از زیر شاخه‌های موسیقی […]