نقشه برداری و تهیه نقشه UTM امروزه در اکثر مناطق استان البرز کاربردی شده است و به یکی از نیاز های مالکین و خریداران زمین در منطقه تبدیل شده است. از تعیین مساحت زمین گرفته تا دریافت سند تک برگ، در تمامی موارد نیاز به یک مهندس نقشه بردار خواهید داشت. در این مطلب به...