یکی از ساده ‌ترین روش‌های آبیاری به درختان و گیاهان، استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای هوشمند است. این سیستم‌ها به دلیل کاربرد بسیار مؤثری که دارند، بدون نیاز به نیروی کار تمام اقدامات لازم برای آبیاری مزارع، گلخانه و زمین‌های کشاورزی را کنترل می‌نماید. نکته‌ای که در...