با توجه به تغییر سبک زندگی در زمان حال حاضر بیشتر افراد دچار بیماری‌های زیادی از جمله فشار خون در اثر عدم تحرک، مصرف غذای چرب، چاقی، استرس روزانه ناشی از اخبار و مشکلات زندگی و حتی فشار خون ناشی از بارداری مبتلا می‌شوند. افرادی که دچار بیماری شایع فشارخون می‌شوند تنها...