از دانشمندان ایرانی که توانسته‌اند اختراعاتی را به ثبت برسانند و نام خود را در جهان جاویدان کنند، می‌توان به ابوریحان بیرونی، زکریای رازی، خوارزمی، فارابی، خواجه نصیر طوسی و دیگر دانشمندان ایرانی اشاره نمود. چه آن‌هایی که در دوران معاصر می‌زیسته‌اند و چه آن‌هایی که در...