rahsagroup

rahsagroup

در مورد آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیشتر بدانید در پاسخ به این سوال که پاتوبیولوژی چیست؟ باید گفت پاتوبیولوژی یا «آسیب شناسی طبیعی» یک رشته پزشکی فراگیر است که اساساً با بررسی سلول‌ها، اندام‌ها، مایعات بدن و کالبدگشایی به دنبال یافتن علت، منشأ و ماهیت بیماری‌ها است. کارکنان آزمایشگاه پاتوبیولوژی با انجام آزمایشات فردی در درمان عفونت‌های […]