چین بزرگترین تولید کننده فولاد در جهان است. این کشور حدود نیمی از کل تولید جهانی را بر عهده دارد و رکوردهای خود را در این صنعت شکسته است. در فوریه 2021، تولید فولاد چین 4.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و به 150.2 میلیون تن رسید. واردات فولاد از چین ممکن است ایده...