تعریف: در برندسازی شخصی، درست مانند نام خانوادگی، ویژگی‌های خاصی خواهید داشت که شما را از بقیه متمایز می‌کند. توصیف‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود مردم با شما ارتباط برقرار کنند و چیزهایی وجود دارد که باعث می‌شود به خودتان فکر کنید. کارمندان برندسازی موثر درصدد به نمایش گذاشتن خود نیستند. بلکه سعی می‌کنند برداشت درستی از برند آنها شود - درست مانند برندهای حرفه‌ای. برند شخصی از بسیاری جهات شبیه یک برند است. شما چه کسی هستید، چه می‌خواهید و چه ارزش‌هایی دارید، و خودتان، محصول یا خدمات خود را با این ارزش‌ها بیان می‌کنید، و چه هویتی برای ارتباط با مخاطبان و مشتریان خود ایجاد می‌کنید. به زبان ساده...

read more