عبارت UTM در واقع مخفف Urchin Tracking Module به معنای “ماژول ردیابی Urchin” می باشد. از این کدها برای رصد و تحلیل ترافیک استفاده می‌شود.

read more