یکی از زیباترین تجربیات زندگی من بازی دارک سولز بود و از قضا, اکنون می‌خواهم داستان شوالیه آرتوریاس را برایتان بازگویی کنم…

read more