فاصله گرفتن از مشغله‌های روزمره نه تنها طبیعی بلکه امری ضروری است. اما اگر متوجه این نکته شده‌اید که این فاصله گرفتن از روزمرگی‌ها، زیاد و غیرمعقول است و مانع دستیابی شما به خواسته‌هایتان می‌شود، به احتمال زیاد دچار اهمال کاری هستید. اهمال کاری به زبان ساده یعنی کارهای ضروری ای را که باید در اولویت انجام قرار دهیم، به تعویق بیندازیم و در انجام آن‌ها تعلل کنیم. اما چرا افراد دچار اهمال کاری می‌شوند با وجود اینکه می‌دانند کارهایی برای انجام دادن دارند؟ این اتفاق ممکن است در نگاه اول به دلیل ترس از شکست، حجم کاری زیاد یا بی انگیزگی شغلی رخ دهد. دلیل آن هر چه که باشد، زمان آن فرا رسیده است که...

read more