گریس آبشار و سایر گریس‌ها امروزه کاربردهای مختلفی در صنایع از خود ایفا می‌کنند و بدون وجود گریس شاید هر دستگاه صنعتی در مدت زمان کوتاهی نیاز به تعمیر و تعویض قطعه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین کاربردهای گریس‌ها جلوگیری از اصطکاک بین دو قطعه و جذب کردن گرمای میان دو قطعه است. گریس‌ها به طور معمول عمر مفید دستگاه‌ها را تا چندین برابر افزایش می‌دهند و بدون نیاز به تعویض قطعه می‌توان از دستگاه مورد نظر استفاده کرد. از دیگر کاربردهای مهم گریس‌ها در ماشین آلات کشاورزی و راه‌سازی می‌باشد. امروزه استفاده از لودرها و بیل‌های مکانیکی و همچنین ماشین‌های کشنده خیلی بیشتر از زمان‌های گذشته به چشم می‌خورد و...

read more