این مقاله, خلاصه و رونوشتی از داستان کوتاه یک ویدئو در یوتوب به همین نام است. ترجمه و گویش داستانی در بعضی از قسمت‌های داستان به دلیل پیوستگی بیشتر تغییر کردند.

read more