آیا شما هم مثل من در حین سخنرانی ضربان قلبتان به طرز باور نکردنی‌ای بالا می‌رود؟ وقتی که تمام چشم ها به شما خیره شده‌اند و همه گوش ها به شنیدن صدای شما مشغول اند. همه این ها شاید باعث شود که در آن لحظه لکنت زبان بگیرید و یا احساس اضطراب شدیدی به شما دست بدهد. اما شروع شما می‌تواند بسیار تعیین کننده باشد. اولین کلمه‌ایی که از دهان شما خارج می‌شود نشان دهنده این خواهد بود که آیا مخاطبان علاقه‌ایی به شنیدن حرف های شما دارند یا خیر؟ این واقعا مهم است. برای مقابله با ترس, اضظراب, و نگرانی‌های ناشی از سخنرانی راه های بسیاری وجود دارند. خودت باش در حین فکر کردن به چگونگی ارائه یک سخنرانی خوب, رایج...

read more