برای راه اندازی کار به سرمایه نیاز داری. تو بی تجربه هستی. تنهایی نمی‌توانی. انجامش نده. دیگه دیره. ریسکه.این جملات را شاید همه ما از دیگران شنیده‌ایم؛ هنگامی که قصد راه اندازی کسب و کار خودمان را داشته‌ایم. دقیقا زمانی که تصمیم گرفته‌ایم شجاع باشیم و از دایره امن خودمان خارج شویم و وارد دنیای جدیدی شویم. دنیایی که ما را به اهداف و رویاهایمان نزدیک تر می‌کند. از ما انسان‌های شاد‌تری می‌سازد و اعتماد به نفس ما را افزایش می‌دهد. راه اندازی یک شغل در دنیای واقعی نیازمند سرمایه اولیه، نیروی انسانی، کالا و یا خدمات می‌باشد. ما فقط به جامعه محدودی از مردم می‌توانیم کالا و خدمات خود را معرفی کنیم....

read more