هنر، دروغی است که به ما امکان درک حقیقت را می دهد                                                                                    پابلو پیکاسو همه ی ما در برهه هایی از زمان، احساس...

read more