فرانز رو منتقد آثار هنری، در سال 1925 برای توضیح نقاشی‌های پست اکسپرشنیست آلمانی از مفهوم رئالیسم جادوگری، برای اولین بار استفاده کرد. به دنبال آن در سال 1927 رمان‌نویس ایتالیایی، ماسیمو بونتیمپلی برای قالب بخشیدن به داستان‌های مدرنیته‌ دست به خلق ژانری جدید در ادبیات زد که آن را هم رئالیسم جادویی نامید. اما متاسفانه با گذشت زمانی اندک، سبک رئالیسم جادویی ادبیات در اروپا به فراموشی سپرده شد ولی در آمریکای لاتین از سال 1940 رئالیسم جادویی با تعاریفی جدید جانی دوباره گرفت. در اواسط دهه 70 سبک رئالیسم جادویی به چنان جایگاهی رسید که ادبیات آمریکای لاتین را به جهان معرفی کرد. رئالیسم چیست؟ پیش از...

read more