برای بسیاری از صاحبان سگ تازه کار، تعیین اینکه چند بار اصلاح و شستن سگ خود را انجام دهند دشوار است. حقیقت این است که پاسخ به این سوال به خیلی چیزها بستگی دارد. آرایشگران تهران و صاحبان حیوانات خانگی می گویند: "گاهی یک حیوان خانگی بسته به نژاد، سبک زندگی، طول لباس و شغل صاحب حیوان، نیاز به حمام دارد." نوع پوشش  نوع لباسی که سگ شما می‌پوشد عامل مهمی در دفعات حمام کردن او است. با این حال، آسان نیست که هر چه موهای سگ شما کوتاهتر باشد، کمتر به حمام نیاز دارد. در واقع، نژادهای بدون مو مانند نژادهای زنجیره‌ای کرستد نیاز به مراقبت زیاد و حمام هفتگی دارند. در انتهای دیگر این طیف، نژادهای مو...

read more