پمپ دنده‌ای نوعی پمپ جابجایی مثبت (PD) است. پمپ‌های دنده‌ای از عملکرد چرخ دنده‌ها یا چرخ دنده‌ها برای انتقال مایعات استفاده می‌کنند. چرخ دنده‌های دوار یک آب بندی مایع با محفظه پمپ ایجاد می‌کنند و در ورودی پمپ خلاء ایجاد می‌کنند. سیالی که به داخل پمپ کشیده می‌شود، در داخل حفره‌های چرخ دنده‌های دوار محصور شده و به تخلیه منتقل می‌شود.  یک پمپ دنده‌ای جریانی صاف و بدون پالس متناسب با سرعت چرخش چرخ دنده‌های خود ارائه می‌دهد. دو طرح اصلی پمپ دنده‌ای وجود دارد: داخلی و خارجی (شکل 1). یک پمپ دنده داخلی دارای دو چرخ دنده به هم پیوسته با اندازه های مختلف است که یکی در داخل دیگری می چرخد. یک پمپ...

read more