اگر کسی از شما بپرسد که اولین نفری که بر روی ماه قدم گذاشت چه کسی بود؟ شما فقط نیل آرمسترانگ را به یاد می‌آورید با این‌که بعد از نیل، افراد بسیاری بر روی ماه قدم گذاشته‌اند. اولین‌ها همیشه به یاد می‌مانند. اما برای اولین بودن در هر زمینه‌ای باید سختی‌های بسیاری را تحمل کرد. این موضوع در مورد رپ در ایران نیز صدق می‌کند. در کشوری که همیشه موسیقی‌های محلی، سنتی و ریتمیک پخش و گوش داده می‌شد، نوشتن و خواندن یک سبک جدید بسیار کار سختی بود که اعضای نسل یک رپ‌ فارس، با وجود تمام سختی‌ها، به خوبی از عهده انجام آن برآمدند. اولین آهنگ رپ بهتر است بدانید که سبک موسیقی رپ به دست مردم سیاه‌پوست آمریکا...

read more