امروزه محتوا نقش بسیار مهمی در زندگی افراد دارد و شما تقریبا هر روز با این محتواها سروکار دارید و از آن‌ها استفاده می‌کنید. محتوا می‌تواند آن متنی باشد که شما در یک صفحه اجتماعی در حال خواندن آن هستید، می‌تواند یک عکسی باشد که شما در اینستاگرام خود به آن نگاه می‌کنید، می‌تواند یک پادکست باشد که همراه با کارتان به آن گوش می‌دهید و حتی همین مقاله‌ای که شما در حال خواندنش هستید نیز یک محتواست. تولید محتوا چیست؟ به زبان ساده، تولید محتوا یعنی تولید و توسعه هر چیزی که در دنیای دیجیتال برای انسان قابل درک باشد. پس تولید محتوا امری بسیار گسترده است و شاخه‌های بسیار زیادی را شامل می‌شود. شما اگر از...

read more